Aan een nieuwe website wordt gewerkt.

Waar mensen met elkaar werken, kunnen ook misverstanden ontstaan. Als u het met bepaalde zaken niet eens bent, of u bent ontevreden, laat het ons dan weten. Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Een rechtstreeks gesprek met de behandelend psycholoog/orthopedagoog is vaak de snelste weg tot een oplossing. Heeft dit niet het gewenste resultaat, dan kunt u contact opnemen met een van de beroepsverenigingen waarbij de psycholoog/orthopedagoog is aangesloten, om bij de klachtencommissie een klacht in te dienen. Als de klacht de werkwijze van Clara Veenis betreft kunt u zich wenden tot het NIP. U kunt een klacht indienen bij de NVO indien het de werkwijze van Betty de Boer of Saskia Cloosterman betreft.

Saskia Cloosterman
Badhoevedorp
06 13595461
Email LinkedIn
Clara Veenis
Amsterdam
06 39615517
Email
Betty de Boer
Amsterdam
06 33832020
Email

Badhoevedorp
Akerdijk 235
1171 RA Badhoevedorp