Aan een nieuwe website wordt gewerkt.

PPOA bestaat vanaf 2005. De praktijk is opgericht door Saskia Cloosterman in Badhoevedorp. Vanaf 2009 hebben Betty de Boer en Clara Veenis zich bij de praktijk aangesloten.

Saskia, Betty en Clara zijn tot 2004 collega’s van elkaar geweest bij een schoolbegeleidingsdienst. Sindsdien hebben zij zich op verschillende terreinen ontwikkeld binnen de jeugdhulpverlening en het onderwijs. Zij vullen elkaar zeer goed aan in hun expertise en ervaring.

PPOA is op dit moment verbonden aan verschillende scholen en besturen in Amsterdam, Diemen, Duivendrecht en de Haarlemmermeer. Onderzoeken daarvoor vinden plaats op school.

PPOA heeft een contract gesloten met de Gemeente Haarlemmermeer. Dit betekent dat de zorg, mits deze voldoet aan een aantal voorwaarden, vergoed wordt door de gemeente. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts naar de Basis GGZ-Jeugd nodig. De mogelijkheid tot vergoeding geldt dus alleen voor ingezetenen van de gemeente Haarlemmermeer. Voor niet ingezetenen kunt u bij uw gemeente informeren of u voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt en de facturen van PPOA kunt declareren.
Particuliere onderzoeken vinden in principe op de praktijk in Badhoevedorp plaats. Wij zullen u, tijdens intake of al in eerste telefonisch of mailcontact, zo helder mogelijk schetsen wat wel en niet onder vergoeding valt.

PPOA hanteert geen wachtlijsten. In principe wordt de eerste afspraak binnen 2 a 3 weken na eerste telefonisch of mailcontact gepland.

Saskia Cloosterman
Badhoevedorp
06 13595461
Email LinkedIn
Clara Veenis
Amsterdam
06 39615517
Email
Betty de Boer
Amsterdam
06 33832020
Email

Badhoevedorp
Akerdijk 235
1171 RA Badhoevedorp