Aan een nieuwe website wordt gewerkt.

Wij maken graag op korte termijn een afspraak met u. Als wij u niet direct te woord kunnen staan, wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. PPOA hanteert geen wachtlijst.

Wij begrijpen dat een afspraak soms moet worden afgezegd. Wij gaan ervan uit dat u ons dat meteen laat weten. Tot 24 uur van tevoren brengen wij u geen kosten in rekening.

PPOA hanteert een uurtarief van €85,-. U wordt verwacht de nota binnen 14 dagen te voldoen. Bij het uitblijven van betaling wordt na twee herinneringen een incassobureau ingeschakeld.
PPOA heeft een contract gesloten met de gemeente Haarlemmermeer. Dit betekent dat de zorg, mits deze voldoet aan een aantal voorwaarden, vergoed wordt door de gemeente. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts naar de Basis GGZ-jeugd nodig. De mogelijkheid tot vergoeding geldt dus alleen voor ingezetenen van de gemeente Haarlemmermeer. Voor niet ingezetenen kunt u bij uw gemeente informeren of u voor vergoeding in aanmerking komt en de facturen van PPOA kunt declareren. We zullen u, tijdens de intake of al in het eerste telefonisch of mail contact, zo helder mogelijk schetsen wat wel en niet onder vergoeding valt en wat de kosten zijn.

Klik hier voor Algemene voorwaarden

Saskia Cloosterman
Badhoevedorp
06 13595461
Email LinkedIn
Clara Veenis
Amsterdam
06 09615517
Email
Betty de Boer
Amsterdam
06 33832020
Email

Badhoevedorp
Akerdijk 235
1171 RA Badhoevedorp