Aan een nieuwe website wordt gewerkt.

Ouders/verzorgers die vragen of zorgen hebben over de ontwikkeling van hun kind kunnen terecht bij PPOA. Ook kinderen die zelf vragen hebben, zijn welkom. PPOA helpt u verder met vragen over:

  • Gedrag (bijvoorbeeld met betrekking tot: angst, boosheid, somberheid, teruggetrokkenheid, driftbuien, moeite met aangaan en onderhouden van sociale relaties, zelfbeeld).
  • Leren (bijvoorbeeld lees- en spellingsproblemen, dyslexie, rekenproblemen, werkhoudings- en concentratieproblemen, intelligentieniveau, hoogbegaafdheid);
  • School (bijvoorbeeld schoolvorderingen, versnellen/verrijken/compacten, doublure, voortgezet onderwijsniveau, schoolkeuze);
  • Opvoeden (bijvoorbeeld eet- en slaapproblemen, angsten, driftbuien);

Trainingen:
  • Zelf Plannen- voor jongeren met AD(H)D. ...Lees meer
  • Hoe plan ik mijn huiswerk?: In onze praktijk zien we veel jongeren die op het voortgezet onderwijs moeite hebben met het op tijd maken en leren van huiswerk. ...Lees meer
Saskia Cloosterman
Badhoevedorp
06 13595461
Email LinkedIn
Clara Veenis
Amsterdam
06 39615517
Email
Betty de Boer
Amsterdam
06 33832020
Email

Badhoevedorp
Akerdijk 235
1171 RA Badhoevedorp