Aan een nieuwe website wordt gewerkt.

Scholen voor (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs kunnen gebruik maken van de ervaring en expertise van PPOA, onder andere door:

  • Psychodiagnostiek: intelligentieonderzoek, onderzoek naar taal, lezen en/of rekenen, gedrag, onderzoek naar AD(H)D, ASS, (faal)angst, sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • Dyslexieonderzoek, individueel of groepsgewijs (brugklas);
  • Dyscalculieonderzoek;
  • Consultatiegesprekken met de IB-er, Rt-er of zorgcoördinator;
  • Ouderavonden (faalangst, dyslexie, sociaal-emotionele problemen, communiceren met kinderen/jongeren etc.);
  • Begeleiding van/consultatie/gesprekken met leerkrachten op het gebied van specifieke leerproblemen of gedragsmoeilijke leerlingen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een psychodiagnostisch onderzoek;
  • Kortdurende begeleiding van leerlingen door middel van gesprekken.
Saskia Cloosterman
Badhoevedorp
06 13595461
Email LinkedIn
Clara Veenis
Amsterdam
06 39615517
Email
Betty de Boer
Amsterdam
06 33832020
Email

Badhoevedorp
Akerdijk 235
1171 RA Badhoevedorp