Aan een nieuwe website wordt gewerkt.

In het eerste gesprek proberen we uw vraag zo duidelijk mogelijk te krijgen. In overleg met u en afhankelijk van uw vraag en situatie wordt daarna bekeken wat de verdere stappen kunnen zijn:

  • Eén of meerdere gesprek(ken) met u en/of uw kind;
  • Psychodiagnostisch onderzoek naar bijvoorbeeld intelligentie, zelfbeeld, persoonlijkheid of schoolvorderingen. Daarna worden de onderzoeksresultaten met u besproken en krijgt u praktische adviezen voor thuis en op school. U ontvangt altijd een schriftelijk verslag. Als de aanmelding plaatsvindt via school, dan worden de onderzoeksresultaten gezamenlijk met u en school besproken en ontvangt school tevens een exemplaar van het verslag. Dit laatste uiteraard alleen met uw toestemming. We volgen hierbij de procedure zoals omschreven in de beroepscodes (NVO, NIP);
  • Kortdurende behandeling, bijvoorbeeld (oplossingsgerichte) gesprekken, cognitieve gedragstherapie, protocollaire behandelingen, EMDR, ouderbegeleiding;
  • Gerichte verwijzing naar remedial teaching, fysiotherapie, huisarts, psychiater en/of andere hulpverlenende instanties, uiteraard na zorgvuldig overleg;
  • In Amsterdam werken we samen met Het Letterhuis in Diemen, een praktijk voor didactische onderwijs ondersteuning; zie verder www.hetletterhuis.nl.
Saskia Cloosterman
Badhoevedorp
06 13595461
Email LinkedIn
Clara Veenis
Amsterdam
06 39615517
Email
Betty de Boer
Amsterdam
06 33832020
Email

Badhoevedorp
Akerdijk 235
1171 RA Badhoevedorp